PKTR.se


Att ha roligt och göra det du älskar. Att utvecklas på dina egna villkor. Det är allt det handlar om.
Det funkar på egen hand, men ihop med andra är det fantastiskt.
Vi hoppas inspirera och bidra med bättre möjligheter för dig och dina vänner att utvecklas och ha roligt. Enjoy!

/PKTR kommittén

Äldre artiklar